Verdens kanskje minste og mest spesialiserte digitale kommunikasjonbyrå

Foredrag


AI: En epokegjørende omveltning innen markedsføring og kommunikasjon

En stille revolusjon pågår innen markedsføring og kommunikasjon, drevet av kunstig intelligens. Det handler om langt mer enn ChatGPT og bildegenerering. AI påvirker alle aspekter av virksomheten, fra strategiske beslutninger i styrerommet til interaksjonen med dine kunder.

Ledere ser hvordan AI snur om på markedsførings- og kommunikasjonsstrategier, gjør organisasjonen mer effektiv, reduserer kostnader og forbedrer resultater. 

For markedsførere og kommunikasjonsansatte betyr dette en ny hverdag med langt enklere prosesser, samt bedre målretting og effektiv annonsering og kommunikasjon. Teknologien utfordrer også etablerte sannheter. 

Utviklingen kan virke overveldende, og det er lett å miste syne av det store bildet i støyen rundt AI-bilder og tekster. Realiteten er at teknologien tilbyr virksomheter helt nye måter å tilnærme seg markedsføring og kommunikasjon på.

Det skal vi snakke helt konkret om.Foredraget

Vi har tilpasset foredraget for ulike formål.

Hvert foredrag tar for seg endringer innen en rekke fag, som får betydning for markedsføring og kommunikasjon. De bygger også på et massivt empirisk arbeid. Foredragene gjøres derfor i tospann av Olav Mellingsæter og Ingvild Moen.  


Foredrag for markeds- og kommunikasjonsledelse 

En versjon av foredraget går mot overordnet kommunikasjons- og markedsføringsledelse. I tillegg til å se konkret på hva omveltningen innebærer, så går foredraget nærmere inn på de organisatoriske konsekvensene ved den. Hva betyr det for organisering av kommunikasjons- og markedsføringsarbeidet, hva betyr det for kostnader knyttet til markedsføring og salg, hva betyr det for virksomhetens resultater og for bunnlinja. Foredraget hjelper ledelsen til å se gjennom støyen rundt den nye teknologien. 

Denne versjonen er også av interesse for bedriftsledere og styret. 

Foredraget varer i 45 minutter.


Foredrag for deg som gjennomfører kommunikasjon og markedsføring 

Den andre versjonen er konkret tilrettelagt for de som til daglig arbeider med kommunikasjon og markedsføring. Når omfanget av omveltningen er etablert, tar foredraget tak i helt konkrete problemstillinger for gjennomføring av markedsføring og kommunikasjon. 

Denne varianten av foredraget er designet for praktisk planlegging og gjennomføring av markedsførings- og kommunikasjonsstrategier på tvers av alle kanaler, inkludert tradisjonelle kanaler som utendørs, online, TV og trykte medier. Den er også ideell for bedrifter som allerede annonserer på sosiale media, eller som planlegger å starte med sosial media-annonsering internt.

Målsettingen er at bedriftene skal sitte igjen med helt konkret kunnskap om hvordan de selv kan kutte kostnader og skape vekst for egen virksomhet.

Foredraget varer i 45 minutter.


Workshop

Workshop-versjonen av foredraget knytter omveltningen konkret til din egen virksomhet. Den ser på betydningen for markeds- og kommunikasjonsledelsen, tar opp problemstillinger knyttet til organisering av arbeidet, samt ser på konkret gjennomføring av markedsføring og kommunikasjon for egen virksomhet.

Workshopen tilpasses din virksomhet etter samtale i forkant av workshopen.   

Målsettingen er at virksomheten skal sitte igjen med helt konkret kunnskap om hvordan de kan utnytte omveltningen, kutte kostnader og skape vekst gjennom sitt markeds- og kommunikasjonsarbeid.

Workshopen varer i 4 arbeidstimer.


Konferanse

Vi har også en variant av foredraget for konferanser. Denne er lagd som en keynote presentasjon som skal sette tonen for et arrangement eller en konferanse. Den er i en historiefortellende stil, og er ment å inspirere, motivere og engasjere publikum, samtidig som den fremhever de viktigste temaene og budskapene knyttet til omveltningene for arrangementet. 

Konferanse-versjonen er designet for å appellere til et bredt publikum, med vekt på bedriftsledelse, samt markedsførings- og kommunikasjonsledelse. Den fokuserer på større perspektiver og sentrale utfordringer for bedrifter og organisasjoner. 

Målsettingen er at bedriftene skal sitte igjen med helt konkret kunnskap om hvordan de kan kutte kostnader og skape vekst.

Foredraget varer i 45 minutter. Det stiller krav til profesjonell håndtering av lyd og bilde på konferansen. Det kreves anledning til teknisk gjennomkjøring i forkant av foredraget.  Om oss

Da sosiale media kom for alvor, var Norge på vei ut av økonomisk krise. Kanalene ble verdifulle for de som skjønte at dette var en kostnadseffektiv måte å kommunisere med kundene sine på. Vi reiste land og strand rundt for å hjelpe bedrifter i gang med sosiale media.

Vi har ikke hvilt på laurbærene. Før KI-generert ble nyord og ChatGPT brøt gjennom med brask og bram, reiste vi verden rundt for å være tett på utviklingen av faget vårt. I tillegg til å anvende nye metoder og bevise hva det skaper av resultater, har vi utviklet et nytt, spisset og konkret foredrag som viser hva som er mulig for dagens kommunikatører og markedsførere.  

Vi tør påstå at foredraget er helt unikt. Det får heftig respons hos våre faste kunder. Så nå er vi på landeveien igjen, og vi tar gjerne turen innom dere.


Vi har holdt workshops for bedrifter i inn- og utland, og foredrag på konferanser som Mediekonferansen, Lederkonferansen, Internasjonaliseringskonferansen, Vekstkonferansen, Kollektivkonferansen, Kjøpesenterkonferansen, DNB Bilkonferansen og «8 minutes of digital marketing» for INMA, KLF Fagforum, Norsk Industri, NHO, Servicekonferansen, ulike næringskonferanser rundt i Norge, Landsbykonferansen, Omdømmedagen, Social Media Days, Eventing the Future Conference i New Zealand for å nevne noen.